Květnová soutěž „Když děti usnou dřív než my!“

„Byl pozdní večer – první máj – večerní máj - byl lásky čas…“ (K. H. Mácha)

Báseň je to opravdu krásná, nicméně realita je mnohdy jinde. Padáte do postele únavou nebo usínáte mezi dětmi v dětském pokoji, zatímco děti se mezi sebou pošťuchují jako za bílého dne. A když už konečně usnou dřív, a vy neupadnete do kómatu, jdete žehlit, vařit nebo uklízet.

To se ale změní, protože v květnové soutěži jsme společně s e-shopem Sexshop.cz vybrali ty nejlepší kousky z jejich nabídky, které vás ani vašeho partnera nenechají klidného a při pomyšlení na sexuální pomůcky v šuplíku vás přepadne to zvláštní mravenčení v podbřišku a domácí práce půjdou stranou.

Okořeňte svůj partnerský život, vždyť porodem to nekončí!

Výhry Výherci PravidlaO co se hraje

BOOM Yoyo Venušiny kuličky set 2v1

 • Venušiny kuličky jsou perfektním pomocníkem při posílení pánevního dna po porodu.

Bad Kitty Bed Shackles 4-dílná sada pout

 • Sada nejen pro BDSM obsahuje 4 pouta a 3 různě dlouhé pásy, které se propojí pod matrací.

Durex Intense Orgasmic Gel 10 ml

 • Stimulační gel na klitoris pro intenzivnější prožití orgasmu.

Basic X Danny vibrační anální kolík

 • Černý silikonový anální kolík s 10 druhy vibrací.

PARTNER Whale – párový vibrátor

 • Párový vibrátor dvoumotorový stimulující zároveň klitoris, G bod a penis partnera.

BOOM Delight vibrátor

 • Vibrátor na vaginální a klitorální stimulaci s možností ovládat jednotlivé motorky.

OOM Paula Wild masturbátor

 • Umělá vagina vyrobená podle otisku vaginy pornohvězdy Pauly Wild.

Romant Squeeze Erekční kroužek s jazýčky na klitoris

 • Dobíjecí vibrační erekční kroužek s otočnými měkkými jazýčky na klitoris.

BOOM Dual Density Dildo tělové

 • Dildo vyrobené moderní technologií dvouvrstvého silikonu.


Výherci

Všem vítězkám velmi gratulujeme k výhře!

Pro více infomací o předání cen nás kontaktujte na e-mailu janoskova@mom4moms.cz.

UmístěníJménoCena
1.Monika TaťákováBOOM Yoyo Venušiny kuličky set 2v1
2.Miroslava KubešováBad Kitty Bed Shackles 4-dílná sada pout
3.Helena TajcovaDurex Intense Orgasmic Gel 10 ml
4.Lucie PokornáBasic X Danny vibrační anální kolík
5.Andrea BázlerováPARTNER Whale – párový vibrátor
6.Petra RadoušováBOOM Delight vibrátor
7.Jiřina FantováOOM Paula Wild masturbátor
8.Lenka KouckáRomant Squeeze Erekční kroužek s jazýčky na klitoris
9.Jitka BandžalováBOOM Dual Density Dildo tělové


Pravidla a podmínky květnové soutěže na portálu Mom4moms.cz

1. ORGANIZACE SOUTĚŽE

1.1. Organizátor Soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže „Když děti usnou dřív než my“ (dále pouze jako Soutěž) je společnost Mom4moms, s. r. o. IČ: 056 94 655, sídlem: 182 00, Praha 8, U Vlachovky 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 269109 (dále pouze jako Organizátor).

Organizátor tímto vydává tyto podmínky a pravidla upravující Soutěž (dále pouze jako Podmínky), které se vztahují na všechny zájemce o Soutěž, jakožto i na veškeré její účastníky.

1.2. Účastníci Soutěže
Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má trvalé bydliště na území České republiky a která splní tyto podmínky soutěže (dále pouze jako Soutěžící). Počet soutěžních odpovědí od jednoho Soutěžícího je limitován na jednu odpověď v jeden soutěžní den. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu k Organizátorovi Soutěže a osoby blízké těmto osobám či osoby spolupracující na této Soutěži. Soutěžící je seznámen s podmínkami a účastí v Soutěži. Soutěžící projevuje svou vůli být Podmínkami vázán.

2. PRINCIPY SOUTĚŽE

2.1. Podmínky účasti v Soutěži
Soutěžící musí být zaregistrován na webu www.mom4moms.cz.

2.2. Pravidla soutěže

 1. Pro získání cen musí být zodpovězeno minimálně 12 otázek. Ceny vyhrávají v pořadí ti, co budou mít celkově největší počet správných odpovědí. Pokud tedy soutěžící otevře 12 polí a má tak 12 správný odpovědí a jiný soutěžící otevře všech 24 polí a z nich 13 správných odpovědí, má při vyhodnocení přednost soutěžící se 13 správnými odpověďmi.
 2. Soutěžní okénko lze otevřít pouze v den, ke kterému náleží. Nelze tedy odpovídat na otázky z již uplynulých dní.
 3. Pokud se sejde více soutěžících se stejným počtem správných odpovědí, má při vyhodnocení přednost ten soutěžící, který během soutěže otevřel více okének. Pokud i tak nastane shoda u více soutěžících, vyhrává ten soutěžící, který na otázky odpověděl dříve (tj. v daném dni na otázku odpověděl v dřívějším čase).

2.3. Doba trvání Soutěže
Soutěž probíhá v období od 1. 5. - 31. 5. 2019 a končí v 24:00 posledního dne trvání Soutěže („Ukončení Soutěže“).

2.4. Vyhlášení vítězů a předání cen
Vyhlášení všech vítězů proběhne po ukončení Soutěže a nejpozději do 15. 6. 2019. Veškeré vítěze budeme kontaktovat na základě e-mailové dresy, kterou poskytují při registraci na webu www.mom4moms.cz. S vítězi se poté domluvíme na předání cen buď osobně v Praze, nebo na zaslání Českou poštou.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové Soutěžící, kteří nesplňují pokyny těchto pravidel, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob.

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním odpovědi a vstupem do soutěže Soutěžící Organizátorovi vyjadřuje souhlas s právem Organizátora s bezplatným využitím jejich osobních údajů, obrázkových a zvukových záznamů týkajících se Soutěžícího a jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo…) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení a Organizátor je tak oprávněn Soutěžícího, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovat formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, a to s využitím e-mailové adresy a/nebo poštovní adresy a/nebo mobilního telefonu Soutěžícího. Organizátor se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Právo Organizátora měnit Podmínky Soutěže
Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit tyto Podmínky. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadnou. Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným Soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní odpověď nepovažuje za výherní.

3.3. Právní rámec
Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jeho právní úpravou.

3.4. Oprávnění Organizátora
Ve všech sporných otázkách týkajících se Soutěže je posouzení sporné situace vyhrazeno Organizátorovi.

4. ODPOVĚDNOST

Organizátor tímto nepřebírá vůči kterémukoli Soutěžícímu jakékoli jiné závazky a těmto z účasti na Soutěži nevznikají jakákoli jiná práva a nároky, než které jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

5. ÚČINNOST A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK

Podmínky vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webových stránkách www.mom4moms.cz.

Tyto Podmínky nabývají účinnost dne 1. 5. 2019. Tyto Podmínky jsou viditelně vyvěšené po celou dobu trvání Soutěže na webové stránce www.mom4moms.cz.
Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže a WebsoutěžeJsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook