Domácí vzdělávání možná není pro každého, ale má spoustu výhod

05.11.2018 Alena Teclová

Máte výhrady proti vzdělávání dětí ve školách? Vadí vám nepružnost systému, samé příkazy a zákazy, škatulkování dětí a řada dalšího? Pak zvažte výhody a nevýhody domácího vzdělávání. Náš právní řád i tuto variantu základního vzdělání umožňuje. Učení doma nabízí dětem svobodu a podpoří jejich vývoj.
Domácí vzdělávání možná není pro každého, ale má spoustu výhod

Domácí vzdělávání je v souladu se zákonem


Každá z vás určitě ví, že je v České republice základní vzdělání povinné. Jenže nespočívá pouze v pravidelném docházení do příslušné školy. Každý rodič se může svobodně rozhodnout, jakým způsobem svému dítěti toto vzdělání poskytne. Jednou z možností je individuální studijní plán. V praxi to znamená, že svého předškoláka přihlásíte na základní školu, kterou si zvolíte a zažádáte o individuální studium. O něm vždy rozhodne ředitel příslušné instituce. Podmínkou pro domácí vzdělávání na prvním stupni je dosažené středoškolské vzdělání matky, popřípadě jiného člena rodiny. Pro starší školáky musíte mít vysokoškolský titul.

Vlastní tempo


Mezi nesporné výhody domácího vzdělávání patří svoboda, kterou dítěti umožňuje. Ve třídě se každý žák musí přizpůsobit stanoveným osnovám. Učitelé nemají možnost brát v potaz individuální tempo. Ve výsledku to znamená, že jednu látku zvládne dítě rychle, s jinou se dlouze trápí i doma.

Učení je zábava


Nejenže si dítě může zvolit vlastní tempo, rozhoduje i o stylu výuky. Nejlepší je učit se v praxi. Platí to především o vzdělávání na prvním stupni. Proto není výjimkou, že se žáci vzdělávají v lese, při vaření a dalších běžných činnostech. Vzhledem k tomu, že jsou děti od přírody zvídavé, začnou se brzy zajímat i o další věci. Takže během první třídy mohou získat znalosti, které si žáci ve škole ještě dlouho neosvojí.

Přirozená imunita


V rámci domácího vzdělávání tráví děti venku poměrně velkou část každého dne. Díky tomu získají přirozenou imunitu a nebývají tak často nemocné. Kromě toho odpadnou problémy se zády, které vznikají v důsledku častého sezení v lavici. Spolu s pobytem venku souvisí i snížení rizika dětské obezity.

Imagem

Rodiče mají další roli


Vlastně jedinou nevýhodu, kterou v domácím vzdělávání spatřuji, je nemožnost jednoho z rodičů docházet do běžného zaměstnání. Domnívám se, že to je kámen úrazu v mnohých rodinách. Přeci jen se stanete nejenom matkou a hospodyní, ale nově také učitelkou. To stojí nemálo času a úsilí.

Vlastní limity


Pokud jste se rozhodla pro domácí vzdělávání, mějte na paměti, že vaše dítě musí umět to, co jeho vrstevníci ve škole. Jestli máte sama s probíraným učivem problémy, budete si ho muset sama nastudovat. To může v některých případech trvat poměrně dlouhou dobu. Takže vaše práce nekončí ani večer, kdy jdou děti spát. Nicméně je možné domluvit se s jinými členy rodiny, popřípadě kamarádkou, která má stejný problém, a svoje znalosti doplňovat jejich znalostmi. Děti se tak mohou například český jazyk učit u vás, ale matematiku zvládat s někým jiným. Je to jen na vás.

Nabídka mimoškolních institucí


Určitě ve vašem kraji existují spolky pro rodiny, jejichž děti se vzdělávají doma. Zkuste si také nějakou vyhledat. Pokud se bojíte, že váš školák bude odříznut od kolektivu, tak tady máte snadné řešení. Tyto kluby nabízejí pravidelné setkávání rodičů s dětmi, pořádají výlety, dokonce i školy v přírodě. Mnohé z nich umožňují, abyste se mohla na částečný úvazek vrátit do zaměstnání, a dítě zde může trávit určitý čas a vzdělávat se společně s ostatními.

Imagem

 

Jste dobrá učitelka?


Školu, do které je vaše dítě zapsáno, musíte pravidelně navštěvovat. Zpravidla se tak děje dvakrát ročně, tedy v době, kdy žáci dostávají vysvědčení. Učitelé si musí vašeho školáka přezkoušet a tím zjistit, jestli není výrazně pozadu za ostatními dětmi.
Pokud jsou jeho znalosti odpovídající, bude jeho individuální vzdělávací plán pokračovat dále. V opačném případě bude muset od následujícího školního roku nastoupit spolu s ostatními žáky do třídy.

Domácí vzdělávání je pro rodiče bezpochyby náročnější. Zejména v případě, kdy máte více dětí a čas musíte dělit mezi ně. Naštěstí existují podpůrné skupiny, díky kterým se vaše děti mohou zapojit do kolektivu, jako v běžné škole, a vy si trochu odpočinete.


Máte s domácím vzděláváním zkušenosti? Jaký na něho máte názor? Podělte se s námi.

Zdroj (foto): Pixabay.com

Máte výhrady ke vzdělávacímu systému a raději byste své děti učili doma? https://www.mom4moms.cz/forum/mate-vyhrady-ke-vzdelavacimu-systemu-a-radeji-byste-sve-deti-ucili-doma_fv401

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook