Kdy a jak probíhá zápis do školy?


Zápis do školy znamená v životě dítěte velký předěl. Už si nebude jen chodit hrát do školky, ale bude se učit a mít povinnosti. Přistupte proto k němu jako ke slavnostní události. Rozhodně tím ale dítě nijak nestresujte. Jak to vše probíhá, co potřebujete mít s sebou nebo jak je to s odkladem školní docházky? A jak budou probíhat zápisy v této nelehké době?
Kdy a jak probíhá zápis do školy?

Díky aktuální epidemii koronaviru jsou momentálně všechny školy zavřené. Termín zápisů do základních škol se ale blíží. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na situaci zareagovalo vydáním mimořádného opatření k organizaci letošních zápisů k povinné školní docházce. S důrazem na prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 budou zápisy probíhat netradičním způsobem. 

Stěžejní je, aby zápisy proběhly bez přítomnosti dětí, ideálně i rodičů, ve škole. Přednostně bude tedy možné podat přihlášku pomocí datové schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem, napsat obyčejný email opravdu stačit nebude. Pokud by elektronická varianta byla z nějakého důvodu nerealizovatelná, bude zde i možnost osobního podání, případně zasláním poštou. Školy by měly žádosti přijímat po celé období stanovené školským zákonem, tedy od 1. do 30. 4. 2020, aby bylo pro podání pro všechny dostatek času.

MŠMT doporučuje, aby se osobní setkání a seznámení zapsaných dětí s učiteli a prostředím školy uskutečnilo, ale až po ukončení mimořádných opatření. Zápisy tedy proběhnou pouze formálně, motivační část bude odložena.

Co musí žádost obsahovat?

Žádost o přijetí k povinné školní docházce musí obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny školským zákonem.

 • jméno a příjmení dítěte
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • označení konkrétní základní školy, jíž je žádost určena
 • podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • místo trvalého pobytu zákonného zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Pokud dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění o zastupování dítěte. Některé školy mohou požadovat doložení rodného listu dítěte, pak stačí doložit prostou kopii. K žádostem o odklad povinné školní docházky bude nutné dodat doporučení psychologicko-pedagogické poradny. Tato poradenská zařízení budou tyto nejnutnější služby zajišťovat.

Kdy zápis probíhá?

Od roku 2017 se koná zápis do 1. tříd základních škol v dubnu. Termín zápisu najdete na webových stránkách konkrétní školy. Toto datum vždy určuje ředitel školy. Termíny zápisu všech škol dané oblasti jsou zveřejněny ma úřadu městké části nebo obce.

Většina základních škol umožňuje objednat se přes webový formulář nebo telefonicky na konkrétní hodinu, abyste nemuseli dlouho čekat. V případě, že vám závažné důvody nedovolují se zápisu zůčastnit, můžete požádat o termín náhradní. 

K zápisu se letos musí dostavit zákonní zástupci dětí, které se narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, a dětí, které měly v minulém školním roce odklad školní docházky. Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který může být uložena pokuta až 5 000 Kč.

Rodiče mohou nechat zapsat i mladší dítě, které dosáhne 6 let věku až v průběhu daného školního roku, pokud je na školu dostatečně zralé. To je třeba doložit posudkem pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře.

Zapis-do-skoly-mom4moms-01

Co budete k zápisu potřebovat?

Přesné pokyny i seznam dokumentů, které budete pro zápis potřebovat, najdete opět na webových stránkách dané školy. V každém případě se neobejdete bez těchto dokladů:

 • platný občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (k ověření totožnosti a trvalého bydliště)
 • rodný list dítěte
 • cestovní pas a povolení k pobytu (v případě cizinců mimo EU)
 • vyplněná žádost k přijetí k základnímu vzdělávání (není problém ji vyplnit až na místě)

Pokud dostalo dítě v loňském roce odklad, musíte mít s sebou rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 

Anketa

Zvažujete pro své dítě odklad povinné školní docházky?
42.31 %
57.69 %

Jak probíhá zápis do první třídy?

Je nutné zmínit, že se ho dítě účastnit nemusí. Pokud je přítomno, má zápis dvě části, formální a motivační. Jinak proběhne pouze potřebná administrativa.

V průběhu formální části požádá jeden z rodičů o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Musí při tom předložit potřebné dokumenty. V ideálním případě má s sebou už předvyplněnou žádost o přijetí, která musí být podepsána oběma zákonnými zástupci dítěte. Při vyplňování až na místě se musí zápisu účastnit oba rodiče. Eventuálně je možné doložit čestné prohlášení, že přítomný zástupce není s druhým v kontaktu a nemůže proto zajistit jeho podpis.

Pak následuje motivační část, která trvá asi 20 minut. Při ní pedagog orientačně zjišťuje úroveň dovedností a znalostí dítěte. Cílem rozhodně není dítě zkoušet nebo testovat, ale vést řízený rozhovor. Rodiče tak mohou získat zpětnou vazbu a doporučení, jak s dítětem pracovat do doby nástupu do školy. 

Podkladem pro hodnocení zralosti dítěte je Desatero pro rodiče předškolního věku vypracované ministerstvem školství. Dítě by mělo být schopné říct: jak se jmenuje, kolik je mu let, zda má sourozence a kde bydlí. Mělo by se orientovat v prostoru (nahoru, dolu, vpravo, vlevo), znát tvary a barvy a umět namalovat postavu.

Zapis-do-skoly-mom4moms-02

Odklad školní docházky

Přesto, že chcete pro své dítě požádat o odložení školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Dobré je si předem na stránkách školy stáhnout žádost o odklad a donést ji vyplněnou k zápisu. K žádosti je nutné doložit doporučující posudek z pedagogicko-psychologické poradna (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Na základě žádosti může ředitel nebo ředitelka školy rozhodnout o odkladu školní docházky o rok. Odklad je možný nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad školní docházky je dnes častější. Rodiče více využívají PPP, také jsou četnější potíže logopedické. Rozhodně není dobré, když rodiče žádají odklad školní docházky jen proto, aby dítěti prodloužili dětství.

A jací jsou dnešní budoucí prvňáčci?

"Jsou daleko vyspělejší než tomu bylo dříve. Mají větší všeobecný přehled, většina jde do školy se znalostí velkých tiskacích písmen, znalostí číselné řady a některých početních výkonů. Nebojí se výpočetní techniky ani angličtiny. Na druhou stranu jsou dnešní děti pohybově nevyzrálé a často nesamostatné," uvádí Mgr. Naďa Blesková, ředitelka ZŠ Spojenců v Praze.

Hodně se mluví o tom, že mají děti potíže se soustředit. Zejména vzhledem k nepřebernému množství podnětů, kterými je okolní svět od malička atakuje. "Dnešní výukový proces je jiný než tomu bylo dřív. Střídají se výukové metody, používá se daleko víc učebních pomůcek, různé didaktické techniky. V hodinách dochází ke skupinové práci a různým hrám. To děti zvládají a myslím, že se soustředěním pozornosti nemají. Samozřejmě 45 minut na místě sedět nevydrží," vysvětluje paní ředitelka.

Letošní budoucí prvňáčci vykroučí vstříc školním povinnostem a spoustě nových, zajímavých věcí asi trošku jinak než je obvyklé. O to víc jim držíme pěsti!

Zdroj (foto): Pixabay.com

Zdroj: www.msmt.cz, www.ppppraha.czkonzultace s Mgr. Naďou Bleskovou

Sledujte nás na Facebooku a neunikne vám žádná nová informace.

Čeká vás letos zápis do první třídy? Budete žádat o odklad? Podělte se o své obavy a zkušenosti s ostatními.

Jedná se o revizi článku ze dne 12.03.2018 od autorky Tereza Šilhanová.

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook