Ošetřovné v době koronavirové krize


Ošetřovné je momentálně velmi žhavé a probírané téma. Mnoho rodičů se ze dne na den ocitlo v situaci, kterou nikdy nemuseli řešit. Do zásadních potíží se dostali zejména rodiče dětí starších tří let po uzavření škol a školek. Informace o ošetřovném se měnily téměř ze dne na den a není snadné se ve všech změnách vyznat. Kdo má na co nárok a jak tedy postupovat? Jaká pravidla ošetřovného platí pro zaměstnance a jaká pro OSVČ? A jak je to v případě DPP a DPČ?
Ošetřovné v době koronavirové krize

Ošetřovné pro zaměstnance

Po dobu uzavření škol z důvodu pandemie koronaviru upravuje podmínky ošetřovného pro zaměstnance nový zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, který nabyl účinnosti 27. 3. 2020. Ošetřovné bude vypláceno zaměstnancům, kteří museli zůstat doma s dětmi do 13 let, po celou dobu mimořádného stavu. Ošetřovné se týká i rodičů dětí navštěvujících mateřské školy, přestože ty byly uzavřeny svými zřizovateli. 

Poslanecká sněmovna 21. dubna 2020 schválila zvýšení ošetřovného z původních 60 % denního vyměřovacího základu na 80 %. Výše ošetřovného se mění automaticky a bude se vyplácet i zpětně. Navýšení dávky zajistí Česká správa sociálního zabezpečení. Navýšení je platné od 1. dubna 2020.

Ošetřovné budeme moci pobírat maximálně do konce června.

Kdo má na ošetřovné nárok?

Na ošetřovné máte nárok v případě, že pečujete o dítě mladší 13 let nebo o hendikepované dítě navštěvující školu, dokonce i v případě, že starší 13 let.

Je zde několik možných variant:

  • Pokud jsou pečující osoby zaměstnanci, tak jeden z vás může pobírat ošetřovné.
  • Nárok na ošetřovné má také jiná pečující osoba, která žije s dítětem ve společné domácnosti (např. babička), ale pouze pokud nepobírá jiný příspěvek (např. důchod).
  • Pokud jeden z rodičů (či pečujících osob), pobírá rodičovský příspěvek a druhý je zaměstnán, tak může zaměstnaný rodič pobírat ošetřovné na druhé dítě.
  • Pokud máte více dětí školou povinných, nárok můžete uplatnit pouze na jedno z nich.
  • Pokud pečujete o dítě a jste samoživitel/ka a zároveň pobíráte rodičovský příspěvek či mateřskou, na ošetřovné nárok nemáte.
  • Pokud pečujete o hendikepovanou osobu (minimálně I. stupně) a z důvodu zavedených opatření bylo uzavřeno zařízení, do kterého dochází, máte na ošetřovné nárok a není věkově omezeno.
  • Pečující osoby se také mohou v péči o dítě střídat, proto je možné také čerpat střídavě ošetřovné. Vždy je potřeba uvést konkrétní dny, kdy pečovali o dítě v tiskopisu, který je nutno na konci měsíce vyplnit. Není ovšem možné vystřídat se v péči během stejného dne a uplatňovat oba nárok na ošetřovné pro daný den. Přerušit ošetřovné ale nelze.
  • Ošetřovné je vypláceno za všechny dny v týdnu, ale pokud by došlo k situaci, že po-pá chodíte do práce a chtěli byste žádat ošetřovné pouze za víkendy, tak v tomto případě na něj nárok nemáte.

Anketa

V jakém režimu jste doma s dětmi během karantény?
0 %
50 %
50 %

Doba trvání ošetřovného

Nárok na ošetřovné vznikl dnem uzavření školských zařízení, tedy 11. 3. 2020, a bude trvat po celou dobu jejich uzavření, maximálně ale do 30. 6. 2020. 

Jak o ošetřovné žádat?

Rodič obdrží od školského zařízení nebo zařízení určeného pro péči o závislé osoby tiskopis s vyplněnou částí A. Vyplní a podepíše část B, následně vše předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Ten podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné OSSZ. Úřad má na vyplacení dávky lhůtu jeden měsíc od obdržení správně vyplněných podkladů od zaměstnavatele. 

Nezapomeňte na konci kalendářního měsíce doručit zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, ke stažení ZDE

V péči o dítě se mohou rodiče střídat. Přerušit OČR nelze.

Ošetřovné pro OSVČ

Na ošetřovné pro OSVČ máte nárok ve chvíli, kdy jste OSVČ na hlavní poměr a v důsledku vládních opatření jste nemohli a nemůžete vykonávat podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě do 13 let či o osobu v nepříznivém zdravotním stavu alespoň I. stupeň závislosti (lehká závislost).

Na ošetřovné pro OSVČ vzniká nárok od 12.3.2020 a je možné o něj zažádat i zpětně.

Výše ošetřovného pro OSVČ 

Toto ošetřovné činilo 424 Kč za den, ale tato částka byla navýšena na 500 Kč, s platností zpětně od 1.4.2020.

Jak žádat o ošetřovné pro OSVČ?

U OSVČ se žádost podává na ministerstvo průmyslu a obchodu, které také ošetřovné vyplácí. Opět se žádá za každý měsíc, kdy v důsledku vládních nařízení z důvodu péče o dítě či osobu v nepříznivém zdravotním stavu OSVČ nemohla vykonávat podnikatelskou činnost.

Postup pro podání žádosti naleznete přímo na stánkách ministerstva i s příslušnými formuláři ZDE.

Postup pro podání žádosti

  • Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.
  • Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpmpo20“

Práce na DPP či DPČ a ošetřovné

Pokud lidé, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), chtějí pobírat ošetřovné, musí za měsíc, za který chtějí vyplatit ošetřovné (březen, duben, květen, červen), odvádět nemocenské pojištění.

V případě, že v březnu nedosáhli limitu výdělku pro účast na pojištění, stačí, pokud odvedli nemocenské pojištění za měsíc únor. Další podmínkou je, aby DPP nebo DPČ nebyla ukončená (pracovní poměr musí být stále aktivní).

Pokud pobíráte rodičovský příspěvek a máte zároveň smlouvu na DPP nebo DPČ, ošetřovné čerpat můžete, ale nemůže si o něj zažádat jiná osoba pečující o dítě ve společné domácnosti.

Za březen mohou žádat o ošetřovné ve výši 60 % předchozích pojištěných příjmů (stejně jako zaměstnanci). Za měsíce duben až červen pak mohou žádat rovněž navýšené ošetřovné ve výši 80 %.

Ti, kteří pracují na dohodu, tedy dosáhnou na stejnou výši ošetřovného jako zaměstnanci.

Zdroje: www.mpsv.cz, www.mpo.czwww.mesec.czaperio.cz

Foto: Pixabay.com

Imagem

Jak chod vaší rodiny ovlivnila současná situace, vládní opatření a zavření škol a školek v souvislosti s pandemii COVID-19? Diskutujte s ostatními rodiči.

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook