Společné spaní s dětmi v jedné posteli?


Společné spaní dětí a rodičů v jedné posteli, tzv. co-sleeping, je v současnosti dosti žhavým tématem. Kladné, ale i odmítavé postoje nacházíme mezi rodiči i mezi odborníky. Rozhodně existují velká pro i proti. Jak poznat, zda je společné spaní dětí a rodičů v posteli tím správným krokem? Měli bychom vsadit na rozum nebo spíše na intuici?
Společné spaní s dětmi v jedné posteli?

Společné spaní dětí a rodičů v jedné posteli– návrat ke kořenům?

Ke kultuře přírodních národů neodmyslitelně patří neustálý kontakt matky s dítětem, a to ve dne i v noci. Kontaktní rodičovství, do kterého spadá i společné spaní dětí s rodiči v posteli, je nejběžnější v oblastech Afriky, Jižní Ameriky a Asie. V naší západní civilizaci tomu dříve nebylo jinak. Kdy nastal zlom? Například koncem 18. století bylo v Prusku vydáno nařízení, které zakazovalo spaní dětí mladších dvou let v jedné posteli s rodiči. Úmrtí dětí vlivem zalehnutí bylo v té době poměrně časté.

Kulturní tlak na kontaktní rodičovství

19. století nepřineslo jen páru, ale i velkou vlnu studií o rodičovství a psychologii dětí. Vědecká tvrzení, mnohdy vzájemně zcela protichůdná, se plíživě kradla do intuitivního života maminek. Mnoho žen začalo urputně přehodnocovat své rodičovské postoje. K tomu byl navíc vyvíjen tlak na brzké navrácení se maminek do pracovního provozu. A tak se kočárky, postýlky a jesle staly běžnou součástí našich životů. K tomu časem přibyly monitory dechu a elektronické chůvičky. Ne každému však tento bezkontaktní směr vyhovuje. Jaké jsou tedy výhody a nevýhody společného spaní coby reprezentanta kontaktního rodičovství?

Blízkost mámy a dítěte – prevence i riziko SIDS

Nejčastější spory se týkají syndromu náhlého úmrtí novorozence, zkráceně SIDS. V České republice stojí tento syndrom za úmrtím přibližně 25 miminek ročně. Ani v této otázce bezpečnosti se však odborníci nemohou shodnout. Podle Americké pediatrické asociace (AAP) je žádoucí, aby dítě spalo ve společné místnosti s rodičem, ne však v jedné posteli, protože pak se riziko SIDS zvyšuje. Jiný názor zdůrazňuje souvislost vzniku SIDS s nedostatečným zajištěním bezpečí při společném spaní. Pokud je ale bezpečnost zajištěna, dochází při společném spaní ke sladění dechových a srdečních frekvencí matky a dítěte, což výrazně podporuje harmonické spánkové rytmy. Dítě tak neupadá do příliš hlubokého spánku, který může být jednou z příčin SIDS. Podle jiné studie zvyšuje odloučení malého dítěte od matky hladinu jeho stresových hormonů. Společné spaní dětí s rodiči tedy pomáhá proti úzkosti, neklidu a frustraci a příznivě tak působí na celý osobnostní vývoj dítěte.

Při společném spaní je důležitá bezpečnost

Bezpečnostní zásady pro spaní dítěte v rodičovské posteli

Pokud se tedy rozhodnete pro sdílení rodinné postele, pak pečlivě dbejte na bezpečnost. Mezi hlavní zásady patří:

 • Výběr vhodných lůžkovin, výběr vhodné matrace (tvrdost, prodyšnost)
 • Spaní bez polštáře
 • Dobře větraná místnost a optimální teplota
 • Spaní dítěte na zádech
 • Žádné hračky ani tvrdé předměty v posteli
 • Pozor na mezery mezi postelí a nábytkem
 • Neumisťování dítěte na okraj postele

Nebezpečí při společném spaní představují též dospělí trpící obezitou nebo velmi neklidným spaním, lidé pod vlivem alkoholu, drog, cigaret nebo léků. Stejně tak bychom neměli kojence nechávat spát mezi vícero většími dětmi nebo zcela samotného v naší posteli.

Jednodušší kojení

Nesporná výhoda společného spaní se týká kojení. Blízkost mámy a dítěte, i časté noční kojení, podporuje tvorbu mléka. Miminko, které v noci cítí blízkost mámy, se mnohdy při kojení ani neprobudí. Dítě i maminka se tak mnohem lépe vyspí.

Silné pouto nebo závislost?

Odpůrci uvádějí jako nejčastější argument závislost dítěte na rodiči a jeho neschopnost osamostatnit se. Společné spaní napomáhá vytvářet velmi silné, intimní pouto mezi dítětem a mámou (rodičem). Podle moderních výzkumů vykazovaly děti, které sdílely jako malé postel s rodiči, zdravé sebevědomí, dostatek samostatnosti a nezávislosti, a dokonce méně problémů s chováním. Podmínkou jsou samozřejmě vřelé a zdravé vztahy v celé rodině.

Soukromí rodičů při společném spaní s dětmi

I původní harmonická atmosféra se však může vlivem společného spaní změnit. Je vhodné tento stav neustále reflektovat. Způsobilo rozhodnutí spát spolu s dítětem psychickou újmu některým členům rodiny? A trpí tím milostný život partnerů? Společné spaní by se nemělo stát zdrojem neshod a obtíží v rodině. Proto je žádoucí, aby se společným spaním vždy souhlasili oba rodičové a jeden druhého respektovali.

V určitém věku dítěte přijde chvíle, kdy bude samo potřebovat své soukromí. Malým dětem může společné spaní přinášet jisté výhody. Děti školního věku by měly být natolik soběstačné, aby zvládly usínat samy. Ani pro citlivější a úzkostnější děti není společné spaní v tomto věku vhodnou volbou.

Každé dítě je individuální

Přesun školáka do vlastní postele

Co dělat, když už jsme dospěli do bodu, kdy starší dítě odmítá opustit rodičovskou postel? Především je třeba dát si pozor, aby situace nezašla tak daleko, že by stala problematickou.

Při odporu dítěte je dobré učinit jisté kroky:

 • Předně se obrňte trpělivostí, nátlakem se může situace jen zhoršit
 • Osamostatnění by mělo přicházet postupně, dítě na přesun předem připravte
 • Přesun či jeho vlastní prostor se snažte dítěti co nejvíce zpříjemnit
 • Buďte bez očekávání a stresu, ale zároveň stanovujte jasné kroky, neustupujte ze svých zásad
 • Citlivým dětem mohou pomoci uspávací rituály, oblíbené hračky, vlastní výběr postele, noční světlo apod., dítě motivujte

Dítě samo by mělo pochopit význam a potřebu vlastního soukromí a chtít se dobrovolně osamostatnit.

Respektujme individální potřeby dítěte i rodičů

Načtení odborné literatury nebo rady známých a rodiny mohou napomoci při posuzování kladů a záporů společného spaní. Hlavním sudím v tomto klání však je samo dítě. Především bychom měli brát v úvahu jeho momentální potřeby. Také osobnostní rysy a psychický stav dítěte nám ukáží, zda je tahle možnost skutečně vhodná právě pro nás. Některé děti jsou skutečně klidnější, když mají svůj vlastní prostor. Dokáží bez problému usínat samy a bez pláče. Ale i takové dítě může projevit zájem o bližší a intimnější kontakt s maminkou i během spaní. Nakonec, ani ta nejpříjemnější postýlka nenahradí láskyplnou náruč maminky.

Zdroj: Evalabusova.cz, Magazin.branakdetem.cz, Ulekare.cz, Mirapa.cz, Skupinyprorodice.cz

Foto: Pixabay.com, Pexels.com, Unsplash.com

 

Imagem

Jak vypadá usínání dětí u vás doma? Vžilo se u vás společné spaní? Vyměňte si zkušenosti s ostatními maminkami.

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook