Tvoření v online prostoru, to je Tvořstor

18.02.2021 Tereza Šilhanová Komerční sdělení

Svět a jeho fungování se začíná otáčet v trochu jiných drahách než dřív. Běžný život se mění a přizpůsobuje. Společnost i každý sám za sebe se snaží hledat nové cesty a způsoby, jak existovat. Spousta dění se tak přesouvá do online prostoru. Dokonce i věci a aktivity, u kterých by nás ani nenapadlo, že je to možné. Například kroužky a volnočasové aktivity pro děti. Právě tvoření, kreativita a sebevyjádření jsou teď hodně upozaděné ve stínu oblastí nezbytně nutných k životu. Na druhou stranu jsou to přesně věci, které nám i dětem chybí k tomu, abychom mohli existovat plnohodnotně. A proto vznikl Tvořstor.
Tvoření v online prostoru, to je Tvořstor

Za online projektem Tvořstor stojí Žaneta Zieglerová z ArteSvěta a Aneta Luňáková. Aneta je studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, obor Výtvarná a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání. S myšlenkou propojit reálný výtvarný prostor s virtuálním přišla ona, a proto jsme si o celém projektu popovídali právě s ní.

Jak celý nápad Tvořstoru vznikl? Je to reakce na pandemii, nutnost přesunout se do online prostředí, nebo jste projekt připravovaly již dřív?

Vezmu to trochu ze široka. Když pandemie začala, spousta omezení, se kterými se společnost najednou potýkala, mi byla známá. Nějaký čas už funguji s autoimunitním onemocněním, takže karanténní opatření nebo nutnost roušky v případě možné nákazy pro mě nebyly novinkou. Nový byl pro mě pocit jakési bezmoci z nemožnosti například pomáhat hlídat děti lékařů z nemocnic, jako to dělá spousta mých úžasných kolegů z MUNI. Plánovala jsem tedy strávit léto se Žanetou Zieglerovou v jejím ateliéru ArteSvět a podílet se na skvělých arteterapeutických táborech pro děti. Zdravotní komplikace mi ale plány smetly ze stolu. Navíc mě na podzim čekala operace, a tak jsem musela zůstat celé léto v karanténě.

Náhoda tomu chtěla, že na mě na facebooku vyskočila možnost dobrovolničit u organizace Bátor Tábor. Tato nezisková organizace s několikaletou tradicí v zahraničí, v Česku poměrně nová, si dala tu práci vymýšlet spolu s dobrovolníky online tábor pro onkologicky a jinak nemocné děti. A já měla díky karanténě možnost tvořit ho s nimi. Právě tam jsem se já osobně naučila pracovat v online prostředí, které jsem měla možnost poznat především z pohledu zážitkové terapie. Je to bezpečné místo, kde všichni rádi tvoří. Moc mě to nadchlo a tak jsem si díky tomu už v prvních dnech tábora vysnila prostor, ve kterém by se děti mohly rozvíjet online. A jak jinak než tvořením? Skutečně mě velmi překvapilo, jak úžasný vliv na sebedůvěru a seberozvoj těchto dětí měly aktivity, které je vedly k tomu něco vytvářet. Současná doba uvěznila doma i děti bez zdravotních problémů. Proč tedy nepřipravit online výtvarný prostor pro všechny. Někde tam se zrodila myšlenka TVOŘSTORU.

Na podzim roku 2020 jsem oslovila Žanetu Zieglerovou s nápadem na tento projekt a ona ho podpořila. Ateliér Artesvět se stal jeho základnou a Žaneta mou kolegyní a druhou maminkou projektu.

“Nerůst v rámci Tvořstoru, ale spolu s ním”. To je naše pravidlo. A díky tomu, nám TVOŘSTOR roste tak rychle. Díky lidem, kteří ho tvoří, díky lidem, se kterými on sám roste.

Imagem

Foto: Tvořstor

Kdo další se na projektu s Vámi podílí?

Má úžasná kolegyně Marie Kuželová, studentka anglického jazyka, která se hned při příchodu do projektu angažovala svými kouzelnými anglickými omalovánkami. Tomáš Sedlák, můj dlouholetý osobní učitel grafiky a výtvarna, vytvořil 3D model naší originální figurky. Vlastně jde o tři modely, pro každý kroužek jeden. Tomáš také sestavil přehledný manuál pro aplikaci zoom, kterou v Tvořstoru používáme. Manuál je volně přístupný ZDE. Do projektu se přidala i má přednášející speciální výtvarné výchovy z MUNI Lucie Hájková. Lucie lektoruje v jednom kroužku a pomohla především s tvorbou harmonogramu, a simulovaným řešením krizových situací při školení. Všem těmto třem vděčíme za to, jak TVOŘSTOR vypadá, jak vypadají programy připravených kroužků, jak vypadá komunikace na sociálních sítích, i obsah našich krabic.

Myslíte si, že je teď tvůrčí činnost, zvlášť pro děti, ještě důležitější než jindy?

Léto, a právě dobrovolničení u výše zmiňované organizace, Bátor Tábor, mě o tom přesvědčilo. Věřím, že nejen dětem, ale i dospělým lidem tvůrčí činnost pomáhá v sebevyjádření, které je současnou dobou velmi omezeno.

Jaký je konkrétní mechanismus fungování vašich kurzů?

Mnohokrát díky za tuto otázku! Právě mechanismus spojení na první pohled nespojitelného je klíčový.

Po přihlášení do kroužku děti dostávají domů speciální krabici. Její obsah závisí na kroužku, který si zvolí. Pro jaro 2021 jsou vypsány tyto kroužky:

  • BAREVNÁ ANGLIČTINA – Tvořením si budujeme vztah k cizímu jazyku pro děti od 8 do12 let.
  • VYBARVI SE – Malováním objevujeme sami sebe pro děti ve věku 8-13 let.
  • PROKRESLITO – Kresbou objevujeme svět pro věkovou kategorii 11-16 let

Nahlédnout do obsahu krabic můžete společně s Méďou a Sári prostřednictvím unboxing videí na našem Youtube kanálu.

Současně s krabicí přistane rodičům do e-mailové schránky dotazník určený dítěti, který mapuje jeho oblíbenou hudbu, co se chce naučit a jiné užitečné informace pro lektory. V krabici doma dítě najde dopis s první výzvou najít naši internetovou nástěnku, na které se budeme pohybovat v rámci celého kroužku.

Internetová nástěnka vytváří pro kolektiv kroužku zcela unikátní bezpečný prostor ke sdílení. Každý týden se na nástěnce objevuje nová výzva.

Například v kroužku barevná angličtina máme jeden týden v plánu výzvu “Vypij si s někým čaj o páté a přidej na nástěnku fotku, jak si to užíváte” - následující společnou lekci si pak sdílíme a reflektujeme tuto skutečnost, s kým čaj pili? Jaké to bylo? Povídáme si o anglické zvyklosti pití čaje, tvoříme “manuál na správné pití čaje” a v závěru lekce probíráme rozdíl mezi slovíčky “cup” a “mug” označujícími hrníček.

Prostřednictvím nástěnky taktéž děti mohou sdílet, jak se jim daří plnit paletu dobrých skutků!

Tato paleta vznikla jako doprovodný materiál ke každému z kroužků. Vede děti k plnění alespoň 6 dobrých skutků měsíčně. Jeden z nich je zaměřený na pomoc s úklidem v domácnosti, druhý na vyrábění něčeho, co by mohlo potěšit někoho jiného, další na pochvalu, a taky nechybí žolík! Paleta funguje jako bingo. Děti mohou vybarvit pouze to políčko, které splnily.

Nástěnka také slouží ke sdílení radosti z tvoření a učení samotného. Děti zde mohou sdílet nová slovíčka nebo fráze, které se naučily. V případě ostatních kroužků své autorské kresby a jiné výtvory.

Hlavní náplní kroužků jsou samostatné lekce, děti v nich čeká pokaždé nějaká společná práce, osobní výzva, tvořivá činnost a reflexe. Domníváme se, že je to ten nejlepší způsob jak budovat vztahy, vazby, přijímat názory ostatních, být empatičtí vůči jiným, překonávat sami sebe a nastavovat si nějaké hranice. Děti si s lektory tykají, mají přátelský vztah založený na otevřenosti, upřímnosti a důvěře. Lektorům v rámci školení bylo kladeno na srdce nikdy se před dětmi nepřetvařovat, říct jim “dneska se necítím ok, nechci to rozebírat, ale je to v pořádku, každý se někdy necítí dobře” - tak, aby dětem šli příkladem v práci s vlastními emocemi.

Imagem

Foto: Tvořstor

Co je tedy obsahem jednotlivých kroužků?

V kroužku BAREVNÁ ANGLIČTINA se určitě můžete těšit na virtuální cestování. Budeme cestovat do různých anglicky mluvících zemí. Vytvoříme si slovíčkové pexeso. Budeme se učit slovíčka pomocí výzev. Následně si budeme jednotlivá slovíčka kreslit a anglicky hádat například to, o jaké zvíře se jedná a podobně.

V PROKRESLITO se spolu podíváme na základy kresby. Budeme se zabývat pojmy jako je kompozice, perspektiva, ale samozřejmě zábavnou formou. Tvary se budeme učit kreslením vlastních robotů a perspektivu se naučíme z našich oblíbených počítačových her. Kompozici si budeme trénovat pomocí vytváření společného skicáře.

A ve VYBARVI SE budeme malovat na hudbu, kolážovat svůj pokoj snů, ztvárňovat svého patrona z Harryho Pottera, tvořit ze “štěstíčka” přibaleného v krabici.

Každý kroužek se skládá z 20 společných setkání po 2 hodinách. Závěrem si zahrajeme únikovou hru a dětem bude zaslán atribut k jejich figurce, symbolizující daný kroužek, a to včetně osvědčení o jejich zapojení do kroužku!

Po skončení kroužku dětem zůstává odkaz na tzv. TVOŘSTORÁCKÝ PAMÁTNÍK, ve kterém nám, ale i ostatním dětem z jiných kroužků, mohou sdílet, jak se jim daří a co tvoří dál.

Mají kurzy nějakým způsobem omezenou kapacitu?

Každý kroužek je určen pro 8 dětí a 2 lektory. Je to z toho důvodu, aby byl zajištěn individuální přístup.

Anketa

Líbí se vám spojení online a offline prostoru pro tvoření?
0 %
100 %
0 %

Jak se díváte na současnou situaci s téměř rok zavřenými školami? Jaké dopady mohou mít tyto opatření na děti?

Jak už jsem zmiňovala, snažím se na danou situaci pohlížet jako na příležitost.

Znalost technologií je potřeba víc a víc. Je mi 21 let a rozhodně nemám pocit, že současným technologiím rozumím. Ale ony se navíc vyvíjí dál. Je nutné se v této oblasti neustále vzdělávat, abychom měli přehled a vliv na to, jakým směrem se ubírají, jak je efektivně využívat, jak s nimi fungovat.

Zmiňuji to proto, že nás naši rodiče nemohli připravit na to, že na jakoukoliv sebebanálnější otázku najdeme odpověď v kapse - v telefonu. Ale my na to současné děti připravit můžeme, a můžeme je připravit na současný svět, který vám bohužel nezaručuje, že ta odpověď z kapsy, nebude “fake news” (úmyslná dezinformace, pozn. redakce). Můžeme je naučit využívat technologie k seberozvoji, jak už to dělají mnozí z naší generace, aniž by k tomu byli vedení školním systémem. Nemůžeme je připravit na svět, který neznáme, ten co teprve bude, ale můžeme je připravit být připraveni na změnu, a být flexibilní vůči změnám. To je to, co já osobně v této pandemické situaci vnímám.

Za TVOŘSTOR můžu říct, že bychom rádi naše metodiky do budoucna prezentovali školám a poskytovali jakousi formu kurzu zážitkového onlinu právě pro učitele, aby si mohli sami na vlastní kůži vyzkoušet jak moc nás online dokáže sblížit a posunout.

A dopady na děti? Víte, já si myslím, že děti zvládnou všechno. Skutečně, ony vnímají situaci tak jak je, srovnávají jí jen všichni ostatní okolo. Naši rodiče nám tvrdili, že růst s technologiemi nás doslova “zabije”. A dnes jsou to i mí rodiče, kdo postují, když se v restauraci (nebo doma) dobře nají.

Místo negativních očekávání, co přinese budoucnost, se snažím spíš zaměřit na pozitivní přítomnost. Na to, co skutečně můžu ovlivnit. A to je rozvíjet kreativitu u dětí, učit je ovládat současné technologické pomůcky, učit je sdílet, reflektovat, zdravě si nastavovat hranice, plánovat, dát jim určitou formu zodpovědnosti a důvěry.

Jak Vy osobně se snažíte existovat v této podivné době?

Částečně jsem na tuto otázku odpověděla již v rámci té první. Pro mě je současně velmi důležitý režim. Spát alespoň 8 hodin denně. Pravidelně jíst. Sledovat příjem živin. Nepřejídat se, nezahlcovat se tzv. junk foods (potraviny s vysokým kalorickým obsahem a nízkou výživovou hodnotou, pozn. redakce), jíst dostatek vitamínů. Hlídat si pitný režim! Každý den ráno se snažím protahovat, cvičit. Současně jsem si naordinovala alespoň jednu procházku denně. A samozřejmě tvořit! Posouvat se a učit se novým věcem. Pro příští semestr to v mém případě bude modelování ve 3D programu a moc se na to těším!

Zdroj: Rozhovor s Anetou Luňákovou, Tvořstor

Úvodní foto: Tvořstor


Imagem

Jaké tvoření s dětmi doma nejčastěji provozujete? Podělte se o své tipy s ostatními maminkami.

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook