Typy výživného aneb Kdo má vůči komu vyživovací povinnost?

15.11.2018 K. A. Vyternová Komerční sdělení

Jistě se se mnou nebudete přít, že manželství a rodina vůbec by měla mít i funkci ekonomickou, aby nikdo nezůstal nezaopatřen. Víte ale, kdo všechno si může zažádat o výživné, za jakých okolností a po kom ho má chtít?
Typy výživného aneb Kdo má vůči komu vyživovací povinnost?

Dle zákona mají vyživovací povinnost rodiče vůči dětem, ale i děti vůči rodičům. Vzájemná vyživovací povinnost existuje i mezi manželi a za jistých okolností může alimenty jeden z nich žádat i po rozvodu. Taktéž i rodič, který nevstoupil do svazku manželského, v určité době smí vymáhat finanční příspěvky od toho druhého. Pojďme se ale blíže podívat na to, jak to všechno funguje.

Imagem

Výživné na dítě lze žádat i tři roky nazpět

Rodič pečující o dítě si od druhého může zažádat o výživné, jehož výše se může a nemusí řídit dle tabulek, které jsou dostupné na internetu. Vždy nakonec záleží na konkrétním soudci a celé situaci. Oba rodiče se musí podílet na finančním zajištění svého potomka. Takže pokud má nezletilé dítě speciální potřeby spojené třeba s léčbou, vzděláváním či zájmovými činnostmi, je zcela v pořádku, když pečující rodič požádá druhého o příspěvek i na tyto věci. Samozřejmě pro soud mějte vše pečlivě zdokumentováno, přineste s sebou účtenky a daňové doklady. 18letý potomek se o alimenty už může soudit sám, a to do té doby, dokud se o sebe není schopen sám postarat. Výživné na dítě lze žádat i tři roky nazpět, a to u soudu v místě bydliště dítěte. Pokud ani jeden z rodičů není schopen dítě živit, přechází tato povinnost na předky.

Rodiče mají na výživné také nárok, i když se o něj většinou nesoudí

Když děti odrostou a jsou schopné se samy uživit, může jejich rodič požadovat výživné pro sebe. Jejich potomek je pak povinen mu zajistit slušnou výživu, pokud rodič není schopen se sám uživit. Tady je zajímavé, že pokud jde o alimenty na děti, musí být životní úroveň dětí srovnatelná s úrovní rodičů. Naopak vyživovací povinnost dětí vůči rodičům je stanovena jen do té míry, aby rodiče mohli nějak přežít (respektive dožít, mohu-li to říct na rovinu), nikoliv si užívat.

Imagem

Výživné neprovdané matky je omezeno jen na dva roky

Nedává to moc smysl, ale dle zákona soudy určují výživné pro neprovdané matky jen na dva roky, i když ženy mohou obvykle do práce až po třech letech od porodu, protože dřív dítě do školky většinou nedostanou. Maminky si ale o tuto pomoc mohou zažádat jen do dvou let od porodu, pak už jim nárok nemusí být přiznán. Navíc tak musí učinit u soudu v místě bydliště otce dítěte, což je nevýhodou pro ty, které to mají daleko. U soudu si ale pak mohou požádat o proplacení cestovného. Otcem dítěte si mohou také nechat proplatit náklady spojené s těhotenstvím a porodem, jako třeba těhotenské oblečení, lékařská vyšetření a léky. Jen musí nejlépe vše pečlivě doložit účtenkami nebo daňovými doklady. Na tuto náhradu mají nárok i ženy, jejichž dítě se nenarodí živé. O alimenty může žádat už jako těhotná a pravděpodobný otec dítěte by ji musel přispívat po dobu, po kterou by jí jako zaměstnankyni náležela mateřská.

Výživné na bývalou manželku maximálně na dobu tří let

Pokud se jeden z manželů nedokáže sám uživit z důvodu například péče o potomka, zdravotních potíží a podobně, může žádat od druhého alimenty. Jestli se na něm exmanželé sami mezi sebou nedohodnou, musí konflikt vyřešit soud. Soud ale bude přihlížet i k okolnostem rozpadu manželství, tedy kdo ho vlastně zavinil. Kdyby se navrhovatel neboli ten, co potřebuje peníze, dopustil násilí na druhém manželovi, na finanční podporu od něj by neměl nárok. V opačném případě pak tomu, kdo vydělává víc, soud uloží platit takové výživné, aby byli na shodné životní úrovni. Může ho však stanovit maximálně na tři roky.

Nebojte se žádat o pomoc

Pokud jste se ocitli v jedné z výše jmenovaných životních situací, kdy máte možnost záchrany jen v tom, že zažádáte o výživné, určitě to udělejte a pošlete k příslušnému soudu návrh na něj. Žijeme v době internetové, a tak nějaké ty vzory těchto písemností jistě snadno najdete pomocí vyhledávače. Poradit by vám měl i jakýkoli právník. Někteří právníci tuto pomoc poskytují i zadarmo. Máte-li obavu, že by vám ten druhý alimenty stejně neplatil, můžete se pak obrátit kupříkladu na vasevyzivne.cz

 

Zdroj: VašeVýživné.cz 

Zdroj (foto): Pixabay.com 

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook