Vyšetření kyčlí miminek


Dětská ortopedie patří v rámci českého lékařství ke špičce evropského zdravotnictví. Proto v případě, že se u vašeho děťátka objeví nález na kyčli, nemusíte se bát. Jste rozhodně v těch nejlepších rukách.
Vyšetření kyčlí miminek

Raná péče o miminko je náročné období. Plno nových zážitků a informací, maminky toho musí hodně vstřebat, mnoho nového se naučit. I z hormonálního hlediska je tato doba pro ně zjitřenější, citlivější. Když se proto z porodnice vrátí domů a jejich „poklad“ čeká jedno ze zákonem daných vyšetření, kterým je kontrola kyčlí, mohou z pochopitelných důvodů cítit jisté obavy.

Proč je třeba vyšetření absolvovat

Prověřuje se při něm pomocí ultrazvuku správné postavení kyčlí. První kontroly probíhají již přímo v porodnici, s dalšími se pokračuje u ortopeda. Ke kontrolám dochází proto, že včasné odhalení jakékoliv patologie je pro další léčbu kyčlí zásadní. Nejčastějším zdravotním problémem, s kterým se lze v případě kyčelního kloubu u novorozence setkat, je vývojová dysplazie.

Vývojová dysplazie kyčelních kloubů

Jde o nedovyvinutý kyčelní kloub či špatné postavení kloubní hlavice vůči kloubní jamce. Ve středoevropské oblasti je výskyt této diagnózy relativně vysoký. U nás je to dokonce nejčastější vrozená vada u dětí. Vyskytuje se u pěti až deseti procent populace a častěji jsou jí postiženy dívky. Tato vrozená vada se dá léčit, ale je velmi důležité její včasné odhalení. Věnuje-li se totiž těmto problémům dostatečná pozornost, může náležitá péče zabránit pozdějším poškozením či poruchám hybnosti kloubů. Ty by totiž pak v případě zanedbané léčby mohly vyústit až v kulhání, silné bolesti nebo artrózu v mladém věku.

Včasná diagnostika vývojové dysplazie kyčelních kloubů je základ.

Unikátní český systém prevence

Otázka vzniku a původu vývojové dysplazie kyčelního kloubu přesně dořešena není, existuje řada teorií. Svou významnou roli hraje jistě dědičnost. Za původ nemoci jsou pak označovány dvě základní skupiny. Dysplazie jamky kyčelního kloubu, tedy porucha vývoje tvaru jamky. A kloubní hypermobilita, která se projevuje nestabilitou kyčelního kloubu. Předpokládá se dokonce i vliv polohy plodu při porodu, a to koncem pánevním při vztyčeném postavení nožek v děloze. Naproti tomu vliv předčasného porodu nebo porodu císařským řezem se na četnosti dysplazie neprokázal.

Výskyt vývojové kyčelní dysplazie se liší geograficky i etnicky a Česká republika patří mezi země s vysokým výskytem. Dokonce se jednu dobu hovořilo o tzv. české kyčli. A snad právě proto se česká ortopedie postavila problému čelem a vypracovala ještě za časů Československa unikátní systém prevence vývojové dysplazie, tzv. „trojí síto“. Jde o klinické i sono vyšetření, které proběhne poprvé v porodnici, podruhé v šesti týdnech novorozence a nakonec nejpozději do čtvrtého měsíce kojence.

Třetí vyšetření probíhá nejpozději ve 4. měsíci věku.

Léčba

Čím dříve se začne s léčbou, tím lepší výsledky přinese. Již v porodnici, pokud se vyskytne nález, se zahajuje tzv. konzervativní léčba. To znamená, že se miminko balí do tzv. širokého balení pomocí plenky, dále je doporučeno cvičení kyčlí při každém jeho přebalování. Termín „široké balení“ je jistě každé mamince dobře znám. Někteří obvodní pediatři jej doporučují i jen preventivně. Důvod k širokým plenkám u zdravých kyčlí však neexistuje. Co naopak ortopedi nevidí rádi ani u zdravých dětí jsou zavinovačky, nebo pro naši dobu známější a častější dupačky či overaly. Nejsou-li totiž dostatečně volné, zabraňují dítěti v naprosto typickém pohybu, a tím jsou pokrčené nožičky natahované před sebe a do boku. Proto také dnes ortopedi raději místo termínu „širokého balení“ volí termín „volného balení“. Tedy takového, které pohyb nožiček nijak neomezuje. To má pak zásadní význam především při fyziologické nezralosti kyčlí. Pokud vás zajímá, jaké je nejvhodnější oblečení pro miminko, tak bodyčko by mělo být s vysoko vykrojenými boky, které nejdou přes stehýnka, a dupačky či overal by měly být co možná nejvolnější.

Anketa

Museli jste praktikovat "široké balení"?
33.33 %
66.67 %

Závažnější vady

Při těžších formách kyčelních vad se používají typicky dvě ortopedické pomůcky. Frejkova peřinka a Pavlíkovy třmeny. Již z názvů odvozujeme, že jde v obou případech o vynález českých ortopedů. Frejkova peřinka, tzv. abdukční dečka, jsou kalhotky, které slouží k tomu, aby dítě mělo nožičky co nejvíce odtáhnuté od sebe. To přispívá ke správnému zapadnutí hlavice do kyčelní jamky. Zhruba od šestého až osmého týdnu dítěte lze použít Pavlíkovy třmeny. Ty udržují kyčelní klouby ve flexi, čili zamezují natažení nožiček, což je postavení, ve kterém může tah svalů tlačit hlavici kloubu mimo jamku. Oba typy pomůcek slouží k uchycení nožiček a kolínek, které by měly být ohnuté, ale ne nepohyblivé. Používají se různě dlouhou dobu v rozmezí od šesti do devíti měsíců.
Při zjištění úplného vykloubení kyčelního kloubu, je dítě s matkou hospitalizováno a ortoped se snaží pomocí trakce – tzn. vytahováním hlavice – stahovat kloub zpět do jamky. Taková léčba trvá několik týdnů a její průběh se kontroluje ultrazvukem. Pokud se ani přesto nedaří hlavici kloubu navrátit zpět do jamky, musí se tento zákrok řešit operativně odstraněním překážky a zakloubením hlavice.

Poslední slovo k maminkám

Nápravné aparátky jako je Frejkova peřinka či Pavlíkovy třmeny často vzbuzují u maminek hrůzu. Představa, že by své malé dítě, které se jim zdá tak křehké a pro jehož komfort se snaží učinit maximum, uvěznily do těchto ortopedických pomůcek, je pro ně nemyslitelná. Nesmíme však nikdy zapomínat. Jde pořád o zdraví dítěte, o to, aby se v budoucnosti mohlo normálně hýbat. Dále je třeba si uvědomit, že malé dítě je velmi adaptabilní a opravdu vydrží mnohem snáze fyzické nepohodlí než dospělý člověk. Naopak nade vše je pro něj přítomnost matky a její láskyplná péče. Pokud dítě z matky vycítí, že je vše v pořádku, vezme za své i ortopedické aparátky a rychle si na ně zvykne.

Zdroj: www.dostry.cz, zdravi.euro.cz, www.jansa.czwww.vasedeti.cz

Foto: Pixabay.com, Picjumbo.com

Imagem

Máte zkušenost s odůvodněným "širokým balením" nebo dokonce přímo s ortopedickými pomůckami? Jak to vaše miminko zvládalo? Sdílejte své zkušenosti s ostatními.

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook