První pomoc při úrazech


Letní prázdniny, spousta aktivit, děti jak utržené ze řetězu. Není vždy snadné děti v tomto čase uchránit před vším nebezpečím a nástrahami. Různé zlomeniny a odřeniny jako vzpomínka na prázdniny nejsou ničím neobvyklým. Důležité je vědět si rady za všech okolností!
První pomoc při úrazech

Ať se stane cokoli, je potřeba zachovat klidnou hlavu a rychle jednat. Tím spíš, pokud jde o zdraví a první pomoc. Je ale těžké být nad věcí, když nevíte, co dělat. V případě odřenin máme vždy poruce nějakou dezinfekci a náplast, co ale dělat v komplikovanějších případech? 

Poranění pohybového aparátu

Jedná se o poškození kostí nebo kloubů jako je například vykloubení nebo zlomenina.

  • Poranění kloubů – dochází k poškození pojivového vaziva, které poutá hlavici kosti a kloubní jamku. Příznakem je bolest, otok a omezená hybnost daného kloubu. První pomocí je přiložení studeného obkladu, znehybnění, zajištění klidu jak pro končetinu, tak pro postiženého.
  • Zlomenina – toto poranění vzniká přímým působením hrubé síly. Zlomeniny se dělí na zavřené a otevřené. Při otevřené zlomenině je důležité nejprve zastavit případné krvácení, kost nikdy nevracíme, ponecháme v nově vzniklém tvaru a voláme tísňovou linku 155. Otevřenou zlomeninu můžeme překrýt zlehka sterilním krytím. Zavřená zlomenina – je potřeba provést fixaci kosti přes dva klouby (fixace přesahuje kloub nad i pod zlomeninou). Možno chladit a volat tísňovou linku 155 nebo zraněného dopravit do nemocnice. Pokud končetina má nově vzniklý tvar – nikdy končetinu nenarovnáváme do původní pozice, ale pokusíme se fixovat v nově vzniklém tvaru. Narovnáváním hrozí poranění měkkých tkání ve velkém rozsahu.

Úraz elektrickým proudem

Jedná se o výboj z okruhu elektrického napětí. Výboj má vždy vstup a výstup a jeho cesta vede vždy přes srdce.

Nejdůležitější je přerušit kontakt postiženého s elektrickým okruhem. Nejjistější je vypnout pojistky či můžeme použít nevodivý materiál, například dřevo. Po odpojení zraněného z dosahu elektrického proudu zkontrolujeme vědomí a dýchání. Voláme tísňovou linku 155.

Pozor na vedení vysokého napětí – zde hrozí výboj do vzdálenosti několika metrů – krokové napětí. Nikdy se nepřibližujte k napětí, pokud si nejste jisti, že je elektrický proud odpojen. Postiženého po úrazu elektrickým proudem je důležité dostat vždy do nemocnice – proud prochází srdcem a může způsobit změnu srdeční akce.

Při úrazu elektrickým proudem je nutné zraněného dostat mimo dosah elekgtrického proudu.

Poranění břicha

K poranění břicha může dojít z různých příčin – kopnutí, pád z výšky, pád z kola, náraz na řídítka atd. Postižený je ohrožen vnitřním krvácením, může dojít k ruptuře vnitřních orgánů a rozvoji šoku.

Poranění břicha může být také otevřené, způsobené bodnutím ostrým předmětem či pádem na předmět, který pronikne až do dutiny břišní. Zachovejte klid, postiženého uložte do polohy vleže, kolena podložená tak, aby se paty nedotýkaly země. Pokud jde o otevřené poranění či vyhřezlou část dutiny břišní ven z břicha, v žádném případě nevracíme dovnitř. Jen překryjeme sterilním krytím a voláme tísňovou linku 155.

Pokud je v dutině břišní zabodnutý nějaký předmět, v žádném případě neodstraňujeme, předmět působí jako špunt. Při snaze předmět z těla odstranit by mohlo dojít k masivnímu krvácení a následnému porušení tkáně většího rozsahu, než bylo doposud.

Anketa

Jaké číslo musíte vytočit, abyste se dovolali na rychlou záchrannou službu?
33.33 %
66.67 %

Poranění hrudníku

Úrazy hrudníku jsou vždy spojeny s dechovou nedostatečností. Nejčastějším příznakem je bolest, která je vázaná na dýchání. Dýchání je mělké, doprovázené abnormálními pohyby hrudníku. Nastává změna barvy pokožky, tzv. cyanóza neboli tmavomodré zabarvení.

Poranění hrudníku může mít mnoho příčin, převážně však příčiny traumatické – autonehoda, napadení či pád z výše. Může dojít ke zlomenině žeber, pneumothoraxu, hemothoraxu atd. Ideální poloha při poranění hrudníku je poloha v polosedě s oporou horní poloviny těla. Paži na poraněné straně  fixujeme do závěsu pomocí obvazu (pokud není k dispozici, postačí třeba tričko postiženého).

Pneumotorax, zkráceně PNO – při tomto poranění se vzduch dostane do pleurální dutiny z poraněné plíce či může dojít až ke komunikaci s vnějším prostředím po úraze. Dochází k úplnému kolapsu plíce a nastává dechová nedostatečnost.

Otevřený PNO – nastává trvalá komunikace mezi hrudní dutinou a vnějším prostředím. Poloha v polosedě s oporou zad a hlavy. Zde je důležité zakrýt ránu polopropustným krytím – igelitová rouška fixována ze tří stran. Spodní část zůstává nepřilepená, tím se zamezí dalšímu vnikání vzduchu do hrudníku.

Při poskytování první pomoci sledujeme základní životní funkce, voláme tísňovou linku 155.

Tísňová linka je 155.

Poranění hlavy, páteře a míchy

Úrazy hlavy a páteře tvoří nejobávanější možnost poranění. Jejich následky mohou být doživotní. Zde je rychlá a správná první pomoc zcela zásadní.

Otřes mozku je doprovázen krátkodobou poruchou vědomí. První pomocí je v zachování klidu, komunikace s postiženým a rychlé voláním na tísňovou linku 155.

U dětí po pádu z výše je nejčastějším poraněním zlomenina spodiny lebeční. Dítě mohlo spadnout třeba z houpačky. Hlavním znakem je krvácení z ucha. Dítě položíme na stranu, ze které vytéká krev, ihned voláme tísňovou linku 155 a s dítětem udržujeme kontakt. Pokud dítě upadá do bezvědomí, hlídáme dýchání a pokud dýchat přestane, zahájíme kardiopulmonální resuscitaci (KPR). Pod pojmem KPR se ukrývá metoda nepřímé masáže srdce v kombinaci s umělým dýcháním,

Při pádu z výše či v případě autonehody vždy předpokládáme, že postižený může mít poranění hlavy i krční páteře. S postiženým manipulujeme co nejopatrněji, pokud je to možné, nejsme na manipulaci sami. Vždy je důležité zachování dýchání – pokud postižený nedýchá – zahájíme KPR.

Chcete být na vše připraveni?

Připravili jsme pro vás zdravotní kurzy týkající se dětských nemocí a první pomoci, kde se vše dozvíte a naučíte. Nemusíte nikam složitě cestovat, stačí jen být online!

Imagem

 

 

Webinář "První pomoc u malých dětí"

 

Webinář "Nejčastější dětské nemoci a jak na ně"

 

Zdroj: Kurz první pomoci Mom4moms

Foto: pixabay.com, pexels.com

Jste zastáncem rčení, že štěstí přeje připraveným, pokud se jedná o první pomoc? Diskutujte s ostatními maminkami.

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook