Komunikujte zábavně a efektivně i s těmi nejmenšími!


Marně koukáte do dálky, kam ukazuje vaše dítě, a snažíte se zjistit, jaký objekt upoutal jeho pozornost? Nebo jen hledáte způsob, jak se lépe dorozumět se svou ratolestí a prohloubit tak váš vztah? Metodu znakování užívají milióny rodičů po celém světě již skoro 30 let. Ještě než děti zvládnou svá první slova, můžeme s nimi najít společnou řeč velmi zajímavým a pro obě strany přínosným způsobem. Přidáním znaků se křik a pláč může změnit ve vzájemné porozumění.
Komunikujte zábavně a efektivně i s těmi nejmenšími!

Základy znakování

Ještě než se děti rozmluví, přirozeně se s námi snaží komunikovat jiným způsobem. Mimika, pohyby rukou a postoje jsou pro děti raného věku hlavními komunikačními nástroji. Tohle „přirozené znakování“ jim napomáhá lépe vyjádřit nejen fyziologické potřeby, ale také ty sociální, podělit se o své zážitky a emoce.

Metoda znakování podporuje u dětí kreativitu při tvoření vlastních znaků a motivuje v růstu předkládáním dalších symbolů. Napomáhá jim v rozvoji osobnosti i ke zlepšení vztahů s okolím. Takto malé děti si při znakování uvědomují více svou identitu, již nepotřebují tolik pomoci. Jsou samostatnější a mají ze sebe dobrý pocit, což vede ke zdravému zvýšení sebevědomí.

Spojení mluveného slova a symbolu

Znakování se slyšícími jedinci je odlišné od znakování s hluchoněmými. Jak to tedy celé funguje?  Jednotlivé znaky mohou představovat konkrétní slova, ale i celé pojmy, např. „kočka“, „prší“ (déšť), „světlo“ (obecně i lampa), „mám hlad“, „jíst“, „ještě“, „už to stačí“ apod. Poklepe-li si dítě na svou hlavu při odchodu z domu, může to znamenat, že by si rádo vzalo ven svou oblíbenou čepici. Zavrtí hlavou, aby vyjádřilo nesouhlas nebo zamává na pozdrav. Gesta, která běžně užíváme, mohou být počátečními kroky znakování.

Spojení mluveného slova a symbolu

Znak, který se dítě učí používat, nenahrazuje mluvené slovo. Doplňuje jej a napomáhá nemluvňatům přesněji vyjádřit to, co by vám ráda sdělila. Například pokud dítě ukazuje na vysoký strom v dálce, znakování mu pomůže vám sdělit, že skutečným objektem jeho zájmu je pták na větvi toho stromu.

Anketa

Používáte s dětmi nějaký znak, kterému všichni rozumíte?
100 %
0 %

Kdy a jak se znakováním začít

Se znaky bychom měli děti seznamovat postupně. Začít můžeme kolem 6. měsíce. I když používat znaky při komunikaci s miminkem můžeme už od jeho narození. Nejjednodušší symboly zvládnou děti obstojně užívat zhruba mezi 8. až 12. měsícem. Znakovat můžeme ale i se staršími kojenci a batolaty. Prakticky lze znakovat s dětmi jakémkoliv věku, nejen pro zlepšení vzájemného vztahu a porozumění mezi dítětem a rodičem, ale také pro to, že je to zajímavý a zábavný způsob komunikace.

Každé dítě je jiné, proto i výběr znaků a intenzita předkládání by měly být zcela individuální. Nemluvňata nejdříve seznamujeme se znaky, které jsou spojeny s jejich běžným životem a každodenními činnostmi. Často si děti nejprve osvojí znaky pro věci nebo jevy, které je momentálně nejvíce fascinují, či jsou jejich oblíbené. Je zcela běžné, že prvními znaky nebývají „máma“ a „táta“, ale třeba znak pro čepici, boty, kytku, světlo apod.

Dítě podporujeme ve vytváření vlastních znaků, sami do komunikace zařazujeme další znaky, od jednodušších po složitější. Některým dětem trvá osvojení déle. To ale neznamená, že u nich znakování nefunguje. Záleží ovšem též na motivaci ze strany rodičů a na jejich způsobu předkládání znaků.

Znakování a řeč

Může znakování zbrzdit přirozený rozvoj řeči? Bude dítě, které znakuje, mluvit později? To jsou časté otázky týkající se znakování s nemluvňaty. Výzkumy ovšem ukazují, že je tomu právě naopak! Děti, které se učí znakování, více rozvíjejí vlastní slovní zásobu a hledají řešení pro lepší komunikaci než je křik a brek. Takové děti se v pozdějším věku lépe vyjadřují a mají také kvalitnější sociální vztahy.

Znakování je také přímo vhodné pro děti, u kterých byl zaznamenán opožděný vývoj řeči a které začaly mluvit později. Znaky jim pomáhají zlepšovat zásobu slov a schopnost komunikace s druhými. Tyto děti poté rychleji dohání své vrstevníky a napravují nedostatky v mluvě.

A co když se dítě již učí cizí jazyk(y)? Zde může znak představovat něco jako spojovací článek mezi dvěma či více jazyky. V jednom jazyce může dítě slovo vyslovit, ale v druhém ho může stále ještě znakovat. Znak, který je společný všem jazykům, pomáhá dítěti uvědomit si vzájemnou vazbu mezi různými jazyky. A díky tomu, že dítě slovo slyší (řeč) a zároveň vidí (znak), se mu lépe pamatuje.

Porozumění mezi nejmenšími a rodiči díky znakování má spoustu výhod.

Další výhody znakování

Znakování rozhodně není určeno pouze těm, kteří mají pocit, že svým dětem nerozumí nebo vzájemně komunikují převážně křikem a pláčem. Okamžiky nadšení a vřelosti se stále více prohlubují pokaždé, když si dítě a rodič porozumí pomocí znakování. O čem by nám batolata povídala, kdyby uměla mluvit? Znakování je určeno všem těm, kteří mají zájem „se dorozumět“.

Užívání znaků je vítanou pomocí při komunikaci s nemluvňaty hlavně u tatínků. Především ti tátové, kteří tráví hodně času v práci, často potřebují pomoc maminky, aby zjistili, co dítě chce. S pomocí znakování se tatínkův vztah s nemluvnětem může zlepšit, stejně jako vzájemná domluva.

Nejen rodičům, ale také bratrům či sestrám nemluvňat může být znakování prospěšné. Starší sourozenec je mladšímu učitelem, což v něm probouzí hrdost. Předchází se tím pocitu méněcennosti z nedostatku pozornosti rodičů kvůli mladšímu sourozenci. Pro sourozenecké sbližování jsou znaky neocenitelným pomocníkem.

Programy a kurzy znakování

V dnešní době existuje řada programů a kurzů založených na společném setkávání a předávání metody znakování širší veřejnosti. Za těmito programy mohou stát jak jednotlivci, tak celé organizace. Rodiče si tak mohou vybrat z nejrůznějších možností, jak se seznámit se znakováním pro nemluvňata a nashromáždit tak co nejvíce informací pro lepší výsledek.

Připravili jsme pro vás výběr online kurzů znakování nebo materiálů ke znakování.

Imagem

 

 

Online kurz znakování

 

Online materiály

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: www.babysigns.cz, www.znakovanismiminky.cz

Foto: pixabay.com, unsplash.com

Slyšeli jste někdy o metodě znakování? Máte s ní už nějaké zkušenosti? Co (by) znamenal první znak, který (by) se vaše dítě naučilo? Diskutujte o tom s ostatmími.

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook