Na co mají nárok rodiče samoživitelé? 3. část


V tíživé finanční situaci se může člověk ocitnout ze dne na den. Horší je to v okamžiku, kdy máte v péči nezletilé děti a jste navíc rodič samoživitel. Naštěstí existují dávky a příspěvky, na které máte nárok. Zaměříme se nyní na dávky mimořádné, o které je možné žádat v nenádálých akutních situacích.
Na co mají nárok rodiče samoživitelé? 3. část

Mimořádná okamžitá pomoc

Jak sám název dávky napovídá, jedná se o finanční pomoc ve složitých situacích, kdy je nutné pomoc poskytnout hned. Dávka se týká postižení živelnou pohromou nebo jinou destruktivní událostí, náhlé změny zdravotního stavu vyžadující léky, na které rodina nemá finanční prostředky. Další tíživou situací může být třeba ztráta dokladů a s tím spojená úhrada správních poplatků.
Tento typ pomoci lze využít také v případě, že vzhledem k příjmům a sociálním a majetkovým poměrům nemáte dostatečné prostředky na placení vzdělávacích aktivit pro děti nebo i na opravu, případně pořízení, nezbytného základního vybavení domácnosti. Patří sem také situace, kdy se člověk ocitne v akutní hmotné nouzi, ale neplní zákonné podmínky hmotné nouze pro opakované dávky. Výše dávky je určena konkrétním typem mimořádné situace.

Rodice-samozivitele-3-mom4moms-2

Ošetřovné

Ošetřovné patří mezi nemocenské dávky. Má na ně nárok zaměstnanec, který nemůže chodit do práce z důvodu ošetřování nemocného člena rodiny. Ošetřovné se vyplácí po dobu maximálně 9 dnů, pro rodiče samoživitele je doba prodloužena na 16 dnů.
Nárok na ošetřovné vzniká v následujících případech:

  • péče o nemocné dítě mladší 10 let
  • ošetřování nemocného dítěte staršího 10 let, které potřebuje péči jiné osoby
  • uzavření školy nebo školky, například z důvodu havárie nebo epidemie, a vy nemáte možnost zajistit hlídání
  • ošetřování dítěte nebo péče o ně, když druhý z rodičů, který se o dítě stará a z toho titulu pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, onemocní, utrpí úraz nebo u něj nastaly jiné zákonem stanovené situace, za kterých se nemůže o dítě starat

Pro vznik nároku na ošetřovné je podmínkou, aby ošetřovaná osoba žila s vámi ve společné domácnosti. Tato podmínka neplatí pro ošetřování dítěte mladšího 10 let rodičem, což znamená, že v případě svěření dítěte do střídavé péče po rozvodu rodičů, se společnou domácností myslí domácnost každého z rodičů.
Problém s ošetřovným nastává, pokud jste OSVČ, protože i když se nemocenského pojištění účastníte, nárok na ošetřovné nemáte.

Příspěvek na bydlení

Bez střechy nad hlavou se žít nedá a náklady na bydlení nejsou zrovna zanedbatelné. Pokud máte nízké příjmy, díky kterým se platba za bydlení stává existenčním problémem, může vám stát pomoci tímto příspěvkem. Pro jeho získání musí být náklady rodiny na bydlení vyšší než 30 % příjmů, v Praze 35 %. Pro každou konkrétní lokalitu stát náklady na bydlení definuje, vaše náklady pak tuto hodnotu nesmí převýšit. Znamenalo by to, že si při nízkých příjmech "žijete nad poměry" a nárok na příspěvek vám tak nebude uznán. Výše příspěvku se pak rovná rozdílu mezi 30 % (35 %) příjmu a skutečnými náklady na bydlení.
Pro posouzení vašeho nároku na příspěvěk musíte doložit příjmy rodiny, do kterých se započítává příjem všech osob, které jsou ve stejném bytě přihlášeny k trvalému pobytu, dále i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Rodice-samozivitele-3-mom4moms-3

Hmotná nouze

Náš sociální systém zahrnuje i pomoc v hmotné nouzi. Přesné podmínky jsou definovány zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Je to pomocná ruka pro osoby s nedostatečnými příjmy, která by je měla zároveň motivovat k tomu, aby se aktivně snažili o zlepšení situace zajištěním prostředků pro živobytí. Je to také součást opatření, kterým se stát snaží bojovat proti sociálnímu vyloučení lidí v nouzi.
Pomoc v hmotné nouzi zahrnuje tyto dávky:

  • příspěvek na živobytí
  • doplatek na bydlení
  • mimořádná okamžitá pomoc

Není snadné dávky získat

V praxi je někdy velmi obtížné některé dávky nárokovat, přestože reálně jsou podmínky pro získání splněny. Týká se to právě rodičů samoživitelů. Pokud o dávky požádá například matka samoživitelka, jejíž dítě má v rodném listě uvedeného otce, úřady automaticky předpokládají, že s nimi otec žije ve společné domácnosti. Skutečnost je ale taková, že vztah těchto lidí dávno skončil, o společné domácnosti tak nemůže být ani řeč, natož o společných financích, přesto úřady příjmy otce do společných příjmů započítají. Naštěstí tomu lze předejít tím, že žena zažádá o vyloučení otce z okruhu společně posuzovaných osob.
Není výjimkou, že spoustě rodin není nárok na sociální dávky uznán z důvodu „vyššího příjmu", přestože reálné finanční potíže mají. Tady je potom jedinou možností obrátit se na neziskové organizace, které nabízí různé programy pomoci. Rozhodně na nic nečekejte a pokud o takové organizaci ve svém okolí víte, určitě se na ni obraťte.

Jak na vlastní podnikání?

Chcete získat maximum potřebných informací pro založení vlastního podnikání? Využijte online kurzu, který na toto téma pořádáme. Dozvíte se, co všechno obnáší stát se podnikatelem a nezaskočí vás tak nepříjemná překvapení.

Online kurz "Jak rozjet vlastní podníkání (i s dětmi)"

To mě zajímá

Zdroj:

VaseVyzivne.cz

 

Máte zajímavé zkušenosti se žádáním o sociální dávky? Určitě si je nenechávejte jen pro sebe!

Zdroj (foto): Pixabay.com

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook