Třesení dítětem může mít fatální následky!


Dítě nepřetržitě pláče, nervozita a vnitřní napětí roste, trpělivost už přetekla. Držte nervy na uzdě! Je to těžké, ale rozhodně v takových situacích nezačněte s dítětem třást. Hrozí mu syndrom třeseného dítěte! Dvacet procent miminek s touto diagnózou u nás ročně zemře. O jak závažný problém jde?
Třesení dítětem může mít fatální následky!

Definice syndromu třeseného dítěte

Syndrom třeseného dítěte („Shaken Baby Syndrom“, zkráceně SBS) je definován jako neúrazové poranění hlavy způsobené prudkým třesením, při kterém je kojenec pevně držen za tělo nebo končetiny. Klinicky tento stav charakterizuje trojice poškození centrální nervové soustavy, a sice otok mozku, krvácení pod tvrdou plenu mozkovou a krvácení do očního pozadí. Často je neurologický nález provázen i mnohačetnými zlomeninami v oblasti žeber a pažních kostí. Děsivá představa vzhledem k tomu, že se tento syndrom a diagnóza týká těch nejmenších miminek, nejčastěji ve věku od několika týdnů do zhruba osmi měsíců.

Zranění a následky

Hlavička kojence je, na rozdíl od hlavy dospělého člověka, oproti tělu nepoměrně velká. Paradoxně krční svaly jsou zatím naopak velmi slabé. Novorozenci proto trvá několik týdnů, než dokáže jen udržet hlavičku. Dětská hlava i krk jsou tedy nesmírně zranitelnými místy. Dětský mozek a cévy jsou také velmi citlivé. Celkově vnímáme dítě jako bezbranné a křehké stvoření, kterým také bezesporu skutečně je.

Na agresivní třesení, škubání nebo prudké trhání nejsou schopné zatím neposílené krční svaly kojence účinně reagovat. Netlumené pohyby se tak přenáší na mozkovou tkáň, která naráží na lebeční kosti. Podle míry neurvalého třesení může dojít k otřesu a zhmoždění mozku, které lze přirovnat k úrazu způsobeného například pádem z kola. Může dojít k natržení mozkové tkáně nebo k porušení nervových vláken. Nejhorší následky mají případy, kdy třesení končí prudkým vhozením do postýlky, ať už jakkoli měkké. Tento náraz může být skutečně fatální.

Následkem třesení může dojít k poškození mozku.

Velmi silným nebo opakujícím se třesením může dojít k trvalému poškození zdravého tělesného a duševního vývoje dítěte, nejtěžší případy končí dokonce smrtí. Děti, které takto kruté zacházení přece jen přežijí, mají život zkomplikovaný například mentální retardací různého stupně, epileptickými záchvaty, ztrátou sluchu nebo zraku.

Syndrom SBS a týrání dětí

Donedávna byl syndrom SBS spojován výhradně s fyzickým týráním dětí. Cloumáním a hrubým třesením bývají nejčastěji týrány děti kojeneckého věku, jak již bylo zmíněno, ale toto násilí může být pácháno i na starších dětech. Rizikovou skupinou jsou většinou děti ze sociálně a ekonomicky slabších rodin, i děti velmi mladých, nezkušených rodičů.

Není snadné odhalit žádnou formu týrání dětí, tak ani syndrom třeseného dítěte není výjimkou. Rodiče nebo opatrovníci pochopitelně svoje násilí sami nepřiznávají, a protože dítě nemá od začátku zcela jasné a specifické příznaky, nemusí být násilí odhaleno vůbec. Děti, které jsou opakovaně vystaveny násilnému třesení, mohou trpět nechutenstvím, zvracením, neprospíváním, nespavostí, zvýšenou dráždivostí a neustálým pláčem. Žádný z těchto příznaků sám o sobě není jasným důkaz týrání nebo SBS. Alarmující jsou pak u dětí do jednoho roku nevysvětlitelné úrazy hlavy, zhmožděniny nebo zlomeniny v oblasti hrudníku a paží.

Vyhazování dětí do vzduchu není zrovna ideální hrou.

Pozor na zdánlivě nevinné hry

V posledních letech se začalo hodně mluvit o tom, že SBS nemusí nastat jen jako následek týrání, ale jeho lehčí symptomy se mohou objevit i po docela obyčejných hrách mezi dítětem a rodičem. Vyhazování dítěte do vzduchu, dítě se zajíká smíchem, taková nevinná a láskyplná zábava. Nebo pohupování dítěte na klíně. Nebo třeba jen zatřesení dítětem s úmyslem utišit jeho hysterický pláč. Může jít i o instinktivní zatřesení s dítětem, které přestalo v záchvatu křiku dýchat. I třesení tohoto typu, pokud se provede s přehnanou intenzitou nebo neopatrně, může SBS vyvolat, případně může dojít k jiným, i fatálním, poraněním. Z tohoto pohledu vyvolává mnoho otázek i kontroverzní metoda létání miminek.

Anketa

Schvalujete metodu "Létání miminek"?
0 %
100 %

Syndrom SBS v číslech

Syndrom třeseného dítěte byl popsán v 70. letech minulého století. Podle dostupných informací je například ve Spojených státech amerických zaznamenáno kolem 50 tisíc případů SBS ročně. Smutná čísla ukazují, že každé čtvrté dítě zemře na následky takového zacházení. V zemích EU, včetně České republiky, přesné statistiky dosud neexistují.

Prevence

Důležitá je v tomto ohledu informovanost a osvěta. Každý rodič by měl znát možné následky neurvalého třesenímiminky a dětmi. Být rodičem není snadný úkol, ale dospělý člověk by se měl v první řadě naučit ovládat své emoce a svůj hněv, aby byl schopen adekvátně reagovat na křik a pláč dítěte. Miminko nemá jiný dorozumívací prostředek než pláč a nemá jinou možnost, jak nám sdělit svoje nepříjemné pocity. Je nutné si také uvědomit, že není normální, aby malé dítě neplakalo vůbec. Skvělou prevencí je odpočinek, protože rodič plný energie má dostatek trpělivosti i síly se ovládat než rodič na pokraji celkového zhroucení.

Zdroj: www.sancedetem.cz, 21stoleti.cz, www.novinky.cz, www.pediatriepropraxi.cz

Foto: Pixabay.com

Věděli jste, jak moc můžete svému dítě ublížit třesením ve snaze ho utišit? Nebo že i nevinné vyhazování dítěte do vzduchu nemusí zůstat bez následků? Diskutujte s ostatními.

Jsem tu poprvé,
CHCI SE REGISTROVAT

Registrovat přes Facebook
VYTVOŘIT ÚČET ZDARMA

CHCI SE PŘIHLÁSIT
do svého účtu

Přihlásit přes Facebook